Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van Aalst Elektronica Veghel

I Artikelen Retour

Actie artikelen met een korting van 30% of hoger nemen wij niet retour.

De volgende artikel kunnen niet retour worden genomen:

Batterijen zonder blister
Lampen (zowel gloei, spaar- als LEDlampen)
Aktieartikel(en) waar korting van af getrokken is (zijn)
Artikel(en) die speciaal besteld is (zijn) en/of normaal gesproken geen deel uitmaken van ons assortiment
Artikel(en) waar verpakking van ontbreekt, of waar verpakking dusdanig van beschadigd is dat het artikel(en) niet meer verkoopbaar is (zijn)
Op lengte geknipte kabel en/of op maat gemaakte kabels
Artikelen die speciaal op maat gemaakt zijn
CD’s (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Sofware)
Hoofdtelefoons zowel in-ear als on-ear die uit de verpakking zijn geweest.)

Personeel beoordeelt of het aangekochte artikel wel of niet aan deze eisen voldoet.

II Ruilen\Geld Terug

Artikelen kunnen binnen 14 dagen geruild worden, alleen in gesloten, originele verpakking en voorzien van aankoopbewijs. Artikelen kunnen binnen 14 dagen teruggebracht worden voor restitutie van het aankoopbedrag, alleen in gesloten, originele verpakking en voorzien van aankoopbewijs. Zonder aankoopbewijs kunnen artikelen niet teruggebracht/geruild worden!

III Garantie

1. Onder garantie verstaan wij de garantie die een leverancier of fabrikant geeft op defecten die ontstaan zijn door fabricagefouten.

2. De beoordeling of een defect onder garantie valt, wordt bepaald door de betreffende leverancier, fabrikant of geautoriseerd reparatiecentrum.

3. Defecten door onverschillig of nalatig gebruik, slijtage, waterschade, valschade, snoerbreuken en/of andere defecten die niet te wijten zijn aan slechte fabricage vallen buiten garantie. Wordt er in deze gevallen door de klant toch garantie geclaimd, kunnen hieraan kosten verbonden zijn, dit ter beslissing aan de betreffende leverancier, fabrikant en/of geautoriseerd reparatiecentrum.

4. Kosten die gemaakt worden bij gevallen zoals beschreven bij punt 3, worden doorberekend aan de klant. In sommige gevallen vervallen deze kosten als er afstand gedaan wordt van het apparaat, dit ter beslissing aan de betreffende leverancier, fabrikant en/of geautoriseerd reparatiecentrum.

5. Op artikelen geldt een garantietermijn van 1 jaar.

6. De garantieperiode start vanaf de datum die vermeld staat op het aankoopbewijs en/of factuur.

7. Om aanspraak te maken op eventuele garantie dient de klant altijd het originele aankoopbewijs te kunnen tonen. Is dit niet het geval, kan helaas geen garantie verleent worden.

8. Vervanging en/of reparatie aan het artikel binnen de garantieperiode verlengt de garantieperiode niet. De lengte van de garantieperiode blijft dan geldig vanaf de datum die vermeld staat op het aankoopbewijs.

9. Op verbruiksartikelen geven wij geen garantie, het betreft hier bijvoorbeeld lampen, batterijen en CD en DVD media.

10. Bij defecte geheugendragers zoals usb stick’s, SD kaarten en (externe)hardeschijven is van Aalst elektronica nimmer aansprakelijk voor de verloren gegane data.

11. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de door ons verkochten producten.

12. Bij vervangen van horloge batterijen controleren we altijd of het horloge loopt. Mocht dit niet het geval zijn berekenen wij niets. Wij kunnen verder geen garantie geven op horloge’s. Ook kunnen wij niet garanderen dat de horloge’s waterdicht zijn.

13. Op reparaties geldt een garantietermijn van 3 maanden, tenzij anders aangegeven door de betreffende leverancier, fabrikant en/of geautoriseerd reparatiecentrum.

IV Aanbetalingen

Op bestellingen zijn de volgende voorwaarden mbt aanbetaling van toepassing:

Onderdelen en componenten dienen altijd en volledig betaald te worden
Overige artikelen onder € 50,- dienen altijd en volledig betaald te worden
Overige artikelen boven € 50,- dienen altijd en 50% aanbetaald te worden

Bij aanbetaling wordt altijd een bewijs in de vorm van een afhaal- en kassabon meegegeven. Bestelde artikelen kunnen ook alleen op vertoon van deze bonnen afgehaald worden.

V Reparatie

Artikelen kunnen worden aangeboden ter reparatie. Personeel beoordeeld of product wel of niet ingenomen wordt. Voor reparatie dient altijd vooraf €20,- onderzoekskosten voldaan te worden. De complete kosten worden vantevoren afgesproken in een richtprijs (zie Reparatie Richtprijzen). Boven dit bedrag wordt eerst geinformeerd over de te ondernemen actie, beneden dit afgesproken bedrag wordt het artikel gerepareerd. Als bewijs van inlevering van een ter reparatie genomen artikel wordt een reparatieafhaalbon meegegeven. Ter reparatie aangeboden artikelen kunnen ook alleen opgehaald worden met deze bon. Indien ter reparatie aangeboden artikel klaarstaat zal de klant telefonisch worden geinformeerd.

VI Prijsopgaven en offerte’s

Voor artikelen die besteld moeten worden, kan van te voren een prijsopgave of offerte worden opgesteld. Opgegeven prijzen zijn excl BTW tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud, en prijsopgave en/of offerte vervalt in het geval van prijswijziging. Offerte’s en/of prijsopgaven zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

VII Termijnen Reparatie en Bestelling

Over levertermijnen van reparaties en bestelling wordt vooraf niets afgesproken. Bestelling en reparaties worden altijd zo snel mogelijk afgehandeld, afhangende van leveranciers, voorraden ed.

VIII Overige Voorwaarden mbt Aansprakelijkheid en Verkoop op Rekening
Overige voorwaarden mbt aansprakelijkheid en verkoop op rekening zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te ’s Hertogenbosch onder vermelding van K.v.K. nummer 160382030

VIII voorbehoud

Prijzen en/of afbeeldingen kunnen afwijken.

IX Pasfoto’s

Wij geven garantie dat onze foto’s goedgekeurd worden. Mochten deze onverhoopt toch afgekeurd worden worden deze opnieuw gemaakt. Dit geld binnen 4 weken en op vertoon van het formulier van de gemeente. De eisen voor de foto’s met bril zijn erg aangescherpt en wij maken bij voorkeur de foto’s zonder bril.